Oosterhof Organisatieadvies

Oosterhof Organisatieadvies is in 2010 mijn zakelijke verblijfplaats geworden. Praktisch ingesteld, maar verankerd door mijn opgebouwde kennis en ervaring van de bouwsector en mijn bedrijfskundige manier van kijken. Eerdere werkgevers (Adviesbureau Kraan, Vos & Partners, PwC en Deloitte) hebben me allemaal een stap verder gebracht en me ook telkens verder ontwikkeld in een geweldige sector die me sinds 1993 niet meer los heeft gelaten.

Nadat ik bij PwC stevig opgeleid ben in Six Sigma (Black belt) ben ik me gaan verdiepen in de Lean filosofie. Ook dat heeft me niet meer losgelaten. Van alle methoden en technieken om bedrijven en processen écht te verbeteren is dit voor mij de meest interessante. Het past bij mijn praktische inslag, maar ook bij mijn eigen ontwikkeling in het denken over wat er in de bouwsector nodig is. Nog elke dag leer ik bij over Lean en het toepassen daarvan. Het is een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Een andere bron van inspiratie vind ik in de samenwerking met andere adviseurs. Netwerkorganisaties hebben de toekomst en ik bevind me in het gezelschap van enkele zeer goede netwerken en daarin de professionals waarmee ik samenwerk.

Nieuw perspectief

De bouwsector is aan het kantelen. We doorbreken de vertrouwde hiërarchische structuren en bouwen nieuwe netwerken op. Van onder af, op basis van vakmanschap en de ambitie het anders en beter te doen. We gebruiken de kennis uit andere sectoren om te innoveren. Niet alleen in de producten, maar vooral in de manier waarop we die tot stand brengen.